Forsiktighetsregler for bilbatterier | Fix & Drive
Til innholdet

Forsiktighetsregler for bilbatterier

Uansett om du skal bytte og montere bilbatteri, eller håndtere i annen form, er det viktig å følge forsiktighetsregler for både din og andres sikkerhet.

Batteri

Starthjelp med startkabler

Det er ikke uvanlig at bilbatteriet påvirkes av kulde, og dermed kan det være behov for starthjelp med startkabler. Da er det meget viktig å passe på tilkobling, og følge forsiktighetsregler:

  • Begge kjøretøyene må stoppes og strømforbrukerne må være frakoblet.
  • Ha alltid plusspol til plusspol først, og sett deretter på minuspol på hjelpebatteri og fortrinnsvis på et jordingspunkt på motor/ girkasse. Dette for å unngå eventuelle gnister og spenningsfall.
  • Start bil som skal gi starthjelp og la denne gå i minst fem minutter på høy tomgang.
  • Når bilen med utladet batteri har startet, gjøres prosess med frakobling i motsatt rekkefølge.

Bytte bilbatteri

Ved batteribytte er det meget viktig å merke seg at moderne kjøretøy ofte krever spesialverktøy og at riktige rutiner må følges for ikke å gjøre skade på bilens elektriske komponenter.

NB! Bilbatteri inneholder syre som er sterkt etsende. Denne er farlig for hud, øyne etc, og gjør skade på klær, tre, metall og lakk. Ett batteri under opplading avgir eksplosive gasser, og det bør derfor alltid utvises stor forsiktighet ved arbeid på bilens elektriske anlegg.

Skulle uhellet være ute så skyll straks med rikelig store mengder rent vann.

Kan bilbatteri eksplodere?

Ja, bilbatterier produserer gasser, spesielt under lading, på grunn av spalting av vann til hydrogen- og syregass, som kan utgjøre fare for eksplosjon. Denne gassblandingen, kjent som knallgass, er eksplosiv innenfor et bredt konsentrasjonsområde. Siden hydrogengass er lettere enn luft, bør batterier ikke monteres der gass kan samle seg i lommer, da dette øker konsentrasjonen av gass. En liten gnist kan være nok til å utløse en eksplosjon. Derfor er det viktig å håndtere bilbatterier forsiktig og følge alle sikkerhetsanvisninger.

Få hjelp til å bytte bilbatteri

Fix & Drive, tidligere Svendsen Eksos, leverer kvalitetsbatterier fra Varta og Sønnak, og vi skifter batterier på alle bilmerker (ikke batteripakker på elbiler). Hvor lang tid det vil ta å bytte batteri varierer, men stort sett tar det mellom 15 og 45 minutter.

Vi spanderer kaffe mens du venter! Alle våre avdelinger har trådløst internett til gratis bruk for våre kunder. Ta kontakt med en av de ansatte for brukernavn og passord.

Ta kontakt med ditt nærmeste verksted for å finne ut hvor mye bilbatterier koster til din bil. Eller bestill time for å sjekk bav 12-volts batteriets spenning og lading.