Forsiktighetsregler | Fix & Drive
Til innholdet

Forsiktighetsregler

Ved for eksempel starthjelp med startkabler, er det meget viktig å passe på tilkobling.

Batteri

Begge kjøretøyer må stoppes og strømforbrukere være frakoblet. Ha alltid pluss-pole til pluss-pole først, og sett deretter på minus-pol på hjelpebatteri og fortrinnsvis på et jordingspunkt på motor / gearkasse. Dette for å unngå eventuelle gnister og spenningsfall. Start bil som skal gi starthjelp og la denne gå i minst fem minutter på høy tomgang. Når bilen med utladet batteri har startet, gjøres prosess med frakobling i motsatt rekkefølge.

Ved batteribytte er det meget viktig å merke seg at moderne kjøretøy ofte krever spesialverktøy og riktige rutiner må følges for ikke gjøre skade på bilens elektriske komponenter.

NB! Batterier inneholder syre som er sterkt etsende. Denne er farlig for hud, øyer etc, og gjør skade på klær, tre, metall og lakk. Ett batteri under opplading avgir eksplosive gasser. Utvis stor forsiktighet ved arbeid på bilens elektriske anlegg.

Skulle uhellet være ut så skyll straks med rikelig store mengder rent vann.