Ta vare på bilbatteriet | Fix & Drive
Til innholdet

Ta vare på bilbatteriet

Batteriet er en meget viktig del i det elektriske systemet.

svendsen eksos

Normalt vil systemet selv holde batteriet oppladet. Ved stadig korte kjørelengder og stort strømforbruk kan ekstra opplading være påkrevet, spesielt i den kalde årstiden.

Hvis væskenivået er for lavt må det kun etterfylles med destillert batterivann slik at det dekker cellene med ca. 15 mm. Like viktig som å kontrollere batteriet, er det å kontrollere dynamoens ladespenning og reimdrift.

Ladespenning

Ladespenning skal ved +25 grader være fra 14,2 V – 14,4 V ved høy tomgang og kun kjørelys tilkoblet. Ved lavere temperaturer kreves 0,3 V høyere spenning per 10 grader temperaturfall.