Bilbransjens miljøarbeidere | Fix & Drive
Til innholdet

Bilbransjens miljøarbeidere

Bruk av bil er for mange av oss en viktig, og ofte helt nødvendig del av hverdagen. Samtidig er de fleste av oss opptatt av å begrense de negative miljøeffektene forbundet med bilkjøring.

Et funksjonsdyktig eksosanlegg er en viktig forutsetning for å unngå unødig forurensning. Undersøkelser har vist at et defekt eksosanlegg slipper ut to til tre ganger så mye skadelige avgasser som et eksossystem i god stand.

Regelmessig ettersyn og vedlikehold av eksosanlegget, et funksjonelt klimaanlegg og frisk motorolje kan derfor være en god miljøinvestering, og med bakgrunn i dette liker vi i Fix & Drive, tidligere Svendsen Eksos, å betegne oss selv som bransjens miljøarbeidere.

Motoren i dagens moderne bilpark er produsert etter mange viktige kriterier, deriblant med meget strenge krav til kvalitet og egenskaper på motorolje. Motoroljens egenskaper spiller en avgjørende rolle for å holde utslippet nede og levetid på blant annet katalysator og eventuelt dieselpartikkelfilter oppe.

Skifter du eksosanlegg, reparerer klimaanlegget eller foretar et oljeskiftpluss hos Fix & Drive, kan du også være trygg på at de gamle delene blir håndtert på en miljøvennlig måte. Metaller sorteres og gjenvinnes, og problem og miljøavfall håndteres i henhold til gjeldende forskrifter i samarbeid med Ragn Sells og Norsk Gjenvinning. Alle våre verksteder har Grønt Ansvar sertifikat som dokumenterer systematisk og forskriftsmessig avfallshåndtering